Eesti Panga peahoone Tallinnas kuni 1935. aastani. Eesti Panga kasutusse anti hoone taas 1992. aastal. Foto: Eesti Pank

Peale keskpanga funktsioonide oli Eesti Pangal kohustus ka majandust elavdada. Seetõttu tegutseski Eesti Pank kommertspangana, olles Eesti suurim sellelaadne pank. Säärasesse ülesandesse oli aga algusest peale sisse programmeeritud mitu kahtlast kohta.

Vabadussõda ja sellele järgnenud aeg tõi majanduses kaasa tohutu kapitalipuuduse, mida siis Eesti Pank hakkas lahendama, laenates välja riigikassa raha ja ka muud raha.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: