Senise suurettevõtete ja tööstussektori võimutsemise asemel peaks piirkonna ettevõtlikkus kümne aasta jooksul suurenema ja põlevkivitootmise tähtsus vähenema.

Ida-Virumaa majanduse ja ettevõtluse kuvand on olnud aastakümneid väga ühekülgne: põlevkivi, kaevandused, elektrijaamad. See tähendab, et suurettevõtete ja tööstussektori osakaal on suur. Viimati nimetatu iseloomustab vanema struktuuriga majandust.

Kui Eestis ületab teenuste sektori SKP üle kahe korra tööstussektori oma, siis Ida-Viru maakonnas on tööstussektoris toodetud SKP ületanud teenuste sektorit ja alles viimastel aastatel on teenuste sektor hakanud järele jõudma. Ida-Viru maakonna arengustrateegia toob olulise muust Eestist eristuva trendina esile Ida-Virumaa tööstussektori korrelatsiooni maailmaturu naftahindadega. Sellisest sõltuvusest vabanemiseks tuleb piirkonna tööstussektorit mitmekesistada, kaasates uusi, põlevkivist ja energeetikast sõltumatuid tööstusi, aga ka teisi teenuste valdkondi, näiteks loomemajandust.

Avalehele
4 Kommentaari
Loe veel: