Sellest tulenevalt jättis kohus Tallinna linna vastu esitatud kaebuse rahuldamata, teatas Raepress.

Kohus leidis, et kaebaja õigus tegeleda ettevõtlusega harjumuspärasel viisil ei ole kaalukam kui Suur-Karja tänavale öise sissesõidu keelu kehtestamise põhjuseks olev liiklusohutus ja elanike öörahu tagamine. Seega leidis halduskohus, et piirangu kehtestamine on õiguspärane.

Suur-Karja tänaval hakkas öine liikluskeeld kehtima mullu 20. novembril. Piirangu järgiei tohi jalakäijate ohutuse tagamiseks keskööst kuni hommikul kella kuueni autoga Pärnu maanteelt Suur-Karja tänavale sõita. Keeld kehtib ka taksodele.

„Suur-Karja sissesõidu keeld oli vajalik jalakäijate ohutuse tagamiseks, sest keelu kehtimise ajal oli sõidukite liiklus Suur-Karja tänaval kõige intensiivsem ning samas on sel ajal selles piirkonnas ka kõige suurem jalakäijate kontsentratsioon,“ ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

„Sageli takistasid Suur-Karja tänava ummistanud sõidukid ka operatiivteenistuse sõidukite liiklust,“ lisas Talvo. „Nagu kinnitab ka äsjane kohtuotsus, on see liiklusohutuse tagamiseks rakendatud meede proportsionaalne ja eesmärgipärane.“