Ilves Strasbourgis Foto: Urmas Jaagant, Ekspress Meedia

Kiire digitehnoloogia areng võiks olla tõuge, mis aitaks kaasa Euroopa ühise turu toimimisele - me näeme juba üle-euroopalisi turge tugevnemas tervise, panganduse ja transpordi valdkonnas. Ka teistes sektorites vajame reegleid, mis ei takistaks digiajastule omaste innovaatiliste teenuste levikut, sõnas Eesti riigipea. Kasutades meie kodude, autode ja teiste netti ühendatud seadmete poolt tekitatavates andmehulkades peituvaid võimalusi, peab Euroopa looma majandusruumi, mis toetub maksimaalselt digiandmete kiirele liikumisele.

Kas sellelt kriisi ristteelt, kus Euroopa praegu on, läheme me edasi koos ja tugevana või juhtub midagi hoopis muud, sõnastas Euroopa Parlamendi kõnes president Ilves Euroopa murrangupunkti küsimuse. „Valik on meie teha,“ vastas ta ise.

Rääkides pagulaskriist, oli Eesti riigipea kindel, et Euroopa Liit suudab sellega hakkama saada, kuid me peame pakkuma solidaarsuse tuge neile liikmesriikidele, kes on sõjapõgenikele esmased sihtmaad, me peame võtma täieliku kontrolli Euroopa Liidu välispiiride üle, me peame kehtestama ühise asüülipoliitika, mis tähendab ka illegaalsete immigrantide tagasisaatmist ning me peame rahulikult vastu seisma äärmuslusele ja populismile, mida pagulas- ja majanduskriisid on võimendanud.

On see kõik tõesti ülejõu keeruline, kui vaatame tagasi neile tõeliselt lootusetutena tundunud raskustele, mis olid Euroopa ees Teise maailmasõja järel, küsis president Ilves.

Ta tõdes, et Euroopa Liidu suhted Venemaaga, kes Krimmi annekteerimise ja osalemisega Ida-Ukraina sõjategevuses rikkus kõiki Euroopa senise julgeolekukorra põhimõtteid, jäävad pikaks ajaks piiratuks.

Strateegiline kannatlikkus on suhetes Venemaaga meie võtmesõna, rõhutas Eesti riigipea.
Ta kohtus Strasbourgis Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulziga ja tutvustas Maailmapanga digiteemalist arenguraportit, mille nõukoja kaasjuht ta ise oli.

President Ilvese Euroopa Parlamendi kõne on järelvaadatav siit. Audiosalvestusele saab ligi siit. Kõne ingliskeelne täistekst on loetav siit (eestikeelne tõlge ilmub presidendi kodulehele esimesel võimalusel).