Külliki Kübarsepp Foto: Vallo Kruuser

Riigikogu õiguskomisjonis oli eile arutluse all EKRE ja Keskerakonna saadikute algatatud eelnõu, mis oleks muutnud kooseluseaduse kehtetuks. Häältega viis nelja vastu otsustati eelnõu mitte toetada. IRL-i ja Vabaerakonna esindajad jäid kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise hääletusel erapooletuks. Vabaerakondlane Külliki Kübarsepp põhjendas erapooletuks jäämist sellega, et Keskerakonna eelnõus puuudvad lahendused, mis Vabaerakonna pakutus paarkonnaseaduses olemas on.

IRL oli kooseluseaduse tühistamisel ettepaneku osas erapooletu, kuna Keskerakonna ettepanek seadus tühistada ei pakkunud välja lahendust.

„Jäin Keskerakonna eelnõu osas erapooletuks, sest Keskerakond ei paku lahendust probleemile. Ehk Vabaerakond on seisukohal, et samasoolistele paaridele tuleks lahendusi pakkuda, kuid kindlasti mitte abielu ja registreeritud samasooliste kooselude võrdsustamise kaudu,“ rääkis ta ja lisas, et Vabaerakond on lahendusena lauale pannud paarkonnaseaduse eelnõu, mis just reguleeriks samasooliste kooselulisi probleeme. „Tegemist on eelnõuga, millega on kindlasti võimalik edasi minna nii sisu poolelt kui ka võiks see eelnõu olla lahendus praegusele punnseisule,“ leidis Kübarsepp, kelle sõnul võib Keskerakonna eelnõu kaasa tuua kohtuasju, sest rikub õiguspärase ootuse põhimõtet, kuna kooseluseaduse raames on Eestis juba lepinguid sõlmitud. „Olen isiklikul seisukohal, et vastutustundlik oleks tühistamised välja käia alternatiiviga, mida kahjuks KE ei suutnud välja pakkuda.“

Isamaa ja Res Publica Liidu rahvasaadik Raivo Aeg oli Kübarsepaga ühel nõul ja avaldas toetust paarkonnaseaduse eelnõule. „IRL oli kooseluseaduse tühistamisel ettepaneku osas erapooletu, kuna Keskerakonna ettepanek seadus tühistada ei pakkunud välja lahendust, kuidas tekkinud olukorras edasi minna,“ sõnas ta ning lisas, et kooseluseadust IRL siiski ei toeata. „Me ei toeta jätkuvalt olemasolevat kooseluseadust, sest meie erakonna arvates on tegemist õiguslikult kehva seadusega, milles on palju küsitavusi ning samasooliste paaride õigusi oleks saanud reguleerida ka teisi seadusi täiendades.“

Me ei toeta jätkuvalt olemasolevat kooseluseadust, sest meie erakonna arvates on tegemist õiguslikult kehva seadusega.

„Ettepanek kinnitada mehe ja naise vaheline abielu põhiseadusega oleks meie hinnangul kaitsnud nii traditsioonilist peremudelit väärtustavate inimeste huve kui ka andnud võimaluse edasi minna samasooliste paaride kooselu regulatsiooniga. Kahjuks ei leidnud see toetust,“ viitas Aeg tüli eelmisele peatükile. „Praegu on toimiv alternatiiv Vabaerakonna esitatud paarkonna seadus, millega tuleks teha veel kõvasti tööd, kuid mis kõige täpsemalt sätestab seaduse eesmärgi – samasooliste inimeste kooselu ning mis vastuvõtmise korral tühistaks kooseluseaduse niikuinii.“

Teisipäeval läheb kooseluseatuse tühistamist taotlev eelnõu esimesele lugemisele riigikokku, kus otsustatakse, kas saata eelnõu teisele lugemisele või arvata eelnõu menetlusest välja.

Paarkonnaseadus pälvis heakskiidu

Samuti toimus eile õiguskomisjonis ka konkureeriva kooseluseadust tühistava eelnõu ehk paarkonnaseaduse eelnõu arutamine ja eelnõu pälvis komisjoni ühehäälse heakskiidu.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli hinnangul on nüüdseks toimunud meelemuutus seotud nii koalitsiooni sooviga leida väljapääs kooseluseaduse rakendusseaduse menetlemise ummikseisust kui ka sellega, et Vabaerakonnal on tekkinud rohkem võimalusi paarkonnaseaduse eelnõu tutvustada.

"Me ei saa kooseluseadust tagasi pöörata, kuid nüüd tuleks tunnistada, et püüd kehtiva kooseluseadusega lahendada nii sama- kui erisooliste paaride probleeme, on paljude segaduste põhjus. Samuti on väga oluline see, et paarkonnaseaduse menetlemisel tekkis õiguskomisjonis üle hulga aja atmosfäär, mis võimaldab probleemidest avatult rääkida ja otsida kompromisse," ütles Herkel.

Paarkonnaseaduse eelnõu läheb riigikokku esimesele lugemisele järgmisel teisipäeval, 16. veebruaril.