Kristiine Gümnaasium suleti koroonaviiruse kahtluse tõttu juba 8. märtsil. Tänasest on koduõppel kõik Eesti kooliõpilased. Foto: Tiit Blaat

Haridusministeerium hindab olukorda pärast igat kahte nädalat ja otsustab, kas distantsõppeperioodi on vaja pikendada. Otsus puudutab ka treeninguid ja huviringe. Lasteaiad jäävad esialgu lahti. Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid.

Kas kevadine koolivaheaeg tuleb?

Koolid on küll õpilaste jaoks füüsiliselt suletud, aga õppetöö toimub, lihtsalt teises keskkonnas, mistõttu praegune korraldus vaheaegade toimumist ei mõjuta.

Kas eksamid algavad plaanipärasel ajal aprillis-mais?

Lahendused olenevad olukorra edasisest arengust. Kui on vähegi võimalik, lähtutakse tavapärasest korraldusest.

Praeguse plaani järgi toimuvad eksamid kavandatud aegadel. Vajadust mööda lükatakse eksamiperioodi algust edasi. Ministeerium hoiab nii koole kui ka avalikkust arenguga kursis.
Sisseastumiskatsete üle otsustavad koolipidaja ja kool. Tallinna linn näiteks lükkas märtsis toimuma pidanud sisseastumiskatsed edasi maisse.

Kuidas õpingute edenemist kontrollitakse?

Ka distantsõppes pannakse hindeid kooli hindamisjuhendi järgi. Õpetaja peab õpilastele selgitama, milliseid ülesandeid on hinde saamiseks vaja täita, mis keskkonnas seda teha ja kuidas õpetaja tagasisidet annab.

Kuidas püsib kontakt õpetaja ja õpilase vahel?

Haridusministeerium soovitab, et infovahetus võiks toimuda eelkõige digivahendite abil. Selles, kuidas täpselt suhtlus ja õppetöö korraldamine toimub, usaldatakse õpetaja professionaalsust. Samas rõhutab haridusministeerium, et digiõpe ei tähenda, et õpetaja on ühtäkki küsimustele vastamiseks kättesaadav ööpäev läbi. Suhtluseks kodu ja kooli vahel võib olla mõistlik sisse seada näiteks konkreetne telefonitund.

Kas vanematele tuleb juhtnööre, kuidas koduõpet korraldada?

Hariduse infotehnoloogia sihtasutus HITSA on koondanud nii e-õppe materjalid kui ka korduma kippuvad küsimused. Sealt samast leiab ka nii lapsevanematele, õpetajatele kui ka koolijuhtidele mõeldud soovitus ja materjale. Samuti on koondatud infot näiteks temaatilise toe pakkumiseks ja kogemuste vahetamiseks loodud Facebooki gruppide kohta. HITSA veebiseminar „Kuidas last koduõppes toetada?” on veebis vaadatav.