Krista Aru Foto: Rauno Volmar

„Venekeelsete põhikoolide lõpetajate eesti keele eksamitulemused ei rõõmusta ja see mõjutab negatiivselt noorte väljavaateid tööturul ja hariduses. Aasta tagasi tegi tollane haridus- ja teadusminister mitmeid konkreetseid ettepanekuid, kuidas kiiresti tõhustada venekeelsetes põhikoolides eesti keele õpet: minister nimetas tegevusi: loomingulisi ettevõtmisi, teaduslaagreid, kultuuriürituste ühiskülastusi, õpilasvahetusi, õpetajate personaalseid koolitusi jm, mis kõik peaksid kasvatama eesti keele oskajate ringi. Arupärimisega tahamegi teada, kuidas on täidetud aastatagust haridus- ja teadusministri plaani tõhustada eesti keele õpet venekeelsetes põhikoolides, näiteks võimaldada 2000 noorel osaleda eesti- ja venekeelsete õpilaste ühises teaduslaagris või muuseumikülastusel aastal 2015,“ ütles Krista Aru.

Vabaerakonna saadikud soovivad teada, kas ja mis mahus on need tegevused ellu viidud.

„Eestikeelsuse tagamine ei tohiks piirduda vaid seaduste ja määruste kirjutamisega. Seda eesmärki peab toetama ka hea eesti keele õppe ja eestikeelse õppekeskkonna arendamisega koolides. Me ei saa lubada, et venekeelsed noored tunnevad end Eestis ebakindlalt ja perspektiivitult,“ lisas Aru.

Krista Aru rõhutas, et keeleõpe on tõhus just nooremas eas, on vaja pöörata tähelepanu põhikoolile. Seni on riigi tasandil pingutatud just gümnaasiumiastmele mõeldes ning nii põhikoolide õpetajate kui ka neis õppijate keeleõpe oli jäänud vaeslapse ossa.