Värdjas, idioot, lollakas, l*ts, kõverjalg jne. Selliste sõnadega nimetavat Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink paljude õpetajate ja lastevanemate sõnul oma alluvaid ja kolleege. Nad räägivad, et direktor on türann, hirmuvalitseja ning ei möödu päevagi, kui ta jälle kedagi ei solvaks. Kirjeldatakse, et kui direktorile hoog peale tuleb, võib ta sõimamismootor väsimatult joosta 20–30 minutit.

„Pisarais inimesi jookseb välja kogu aeg,” ütleb õpetaja Meelis (nimi muudetud – toim). Direktorile meenub ainult üks koosolek, kust inimene väljus nuttes, ja ta ütleb, et tol korral jooksis „inimesel lihtsalt juhe kokku”.

Kink laseb õpetajate sõnul ka juhtkonna liikmetel samamoodi käituda. „Kui ma oleks õpilane, oleksin su ammu maha lasknud,” olevat juhtkonna liige öelnud ühele õpetajale. Direktorile antakse sellest teada, kuid midagi ei juhtu.


Avalehele
200 Kommentaari
Loe veel: