Lauri Leppiku sõnul võib oletada, et teisest sambast loobujaid oleks enim kõige väiksema ja kõige suurema sissetulekuga inimeste seas. Foto: Madis Veltman

Oleme jõudnud olukorda, kus eri inimestel on pensionisüsteemi kohta erinevad tõed. Ühel pool on need, kes ütlevad, et pension peaks olema riigi ülesanne, riik peab tagama kõikidele pensionäridele väärika äraelamise. Teisalt on neidki, kes ütlevad, et see peaks olema rohkem iga inimese enda ülesanne. Ühelt poolt ongi konflikt riigi vastutust rõhutava ja indiviidi vastutust rõhutava kogukonna vahel, aga meil on ka pronatalistlik koolkond, mis ütleb, et lapsed on tuleviku pensionisammas, ja need, kes ütlevad, et pigem ei taha lastele seda vastutust jätta. Kriitika teise pensionisamba aadressil tuleb kahest suunast. Esimene on pronatalistlik ja teine riigikeskne vaade. Kumbki koolkond ei saaks ilmselt olla väga häälekas, kui teisel sambal läheks väga hästi.

Avalehele
192 Kommentaari
Loe veel: