Viie palli süsteemis saab õpilane hindeks kolme, kui ta on saanud 50–74% maksimaalsest punktide arvust, ja hindeks kahe, kui ta on saanud 20–49% punktidest. See tähendab, et üle 2% võrra keskmisest tulemusest vähem punkte saanud (ehk ligi pooled) oleksid saanud hindeks kahe.

Selle aasta laia matemaatika riigieksami keskmine tulemus oli 51,1 punkti, mis tähendab, et keskmiselt oskasid õpilased lahendada pooli ülesandeid. Ülikoolide hindamissüsteemis võrdub tulemus vahemikus 51–60% hindega E ehk kasin, mis näitab, et teadmiste rakendamisel esineb tõsiseid puudujääke, mis osutuvad takistuseks kursusel põhinevate järgnevate õppeainete omandamisel. Tulemus vahemikus 0–50% võrdub hindega F ehk puudulik, mis tähendab, et üliõpilasel puudub teadmiste miinimumtase. Selle hindega ülikoolis kursust läbida ei saa. Aga kui riigieksameid hinnataks ülikoolide süsteemi järgi, saanuks ligi pooled eksami sooritanud hindeks justnimelt puuduliku.


Avalehele
176 Kommentaari
Loe veel: