Mesinik Maire Valtin ütleb, et arvutioskuseta põllumajandusega tegeleda pole enam võimalik ja seetõttu ei päde ka põhjendused, miks pritsimist enne tööde algust põlluraamatusse kirja panna ei saa. Foto: Bianca Mikovitš

Juulikuine taimekaitsevahendite väärkasutamisest põhjustatud miljonite mesilaste hukkumine tõstatas küsimuse, kuidas probleemile lahendus leida. Maaeluministeeriumis korraldatud koosviibimisel jõuti selgusele, et järelevalvet tuleb tõhustada, ent mesinike elu lihtsustavaid seadusemuudatuse plaane ellu ei viida.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: