Kindral Riho Terras andis kaitseväe juhtimise üle kindralmajor Martin Heremile. Jaanus Lensment