Rüsijää Vana-Pärnu rannas Foto: Ago Tammik

Alates 11. märtsist on Pärnumaa haldusterritooriumiga piirnevale mere jääle minek keelatud. Keeld ei puuduta kutselisi kalureid, kellele on kalapüügiloa ettenäitamisel lubatud mõrra- ja võrgupüük.
Lääne prefektuuri teabebüroo juhi Argo Tali sõnul on maakonna jääolud muutunud taas äärmiselt ohtlikuks ja jääle minemist tuleks igal juhul vältida.

„Tänaseks on olnud mitmeid väljakutseid seoses halbade jääoludega. Hommikul saime teate hukkunud meesterahvast. On selge, et jääolud on muutunud seal liikujatele eriti ohtlikuks. Seetõttu peame vajalikuks jääle mineku keelamist, et olukorra ohtlikkus oleks kõigile ühtselt mõistetav,“ selgitas Tali.

Keelu kehtimise ajal tagab politsei ööpäevaringselt valmisoleku päästetööde läbiviimiseks ja jälgivad keelu täitmist.