Politsei kiirust mõõtmas Foto: Andres Putting

Viru maakohtu tänase otsusega mõisteti Alvar Ottokar, Heiki Lindus, Mihkel Põder, Kaur Ilves, Andres Hints ja Andri Karp nendele esitatud süüdistustes õigeks.

Süüdistuses heideti neile KarS § 299 lg 1 järgi ette kiirusmõõteseadme kasutamise protokollide võltsimist, mis seisnes selles, et protokolli märgiti seade, mida kiiruse mõõtmisel tegelikkuses ei kasutatud. KarS § 3112 järgi süüdistati neid väärteomenetluses teadvalt ebaseaduslike otsuste tegemises. Alvar Ottokari süüdistati ka võltsimisele ning väärteomenetluses teadvalt ebaõigete otsuste tegemisele kihutamises.
Tänast otsust on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul.

Seoses taatlemata kiirusmõõdikute kasutamise skandaaliga astusid tagasi Ida prefekt Aldis Alus ja politsei- ja piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt.