Eesti Meedia peakorter Maakri tänaval Foto: Ilmar Saabas

Postimehe ajakirjanikud andsid ettevõtte juhtkonnale üle osakondade esindajate allkirjastatud kirja, milles nad heidavad juhtkonnale ja reklaamiosakondadele ette liigset sekkumist toimetuse töösse. Sisuliselt tähendab see allakirjutanute sõnul, et juhtkonna tasemel öeldakse ette, kellest tuleb kirjutada kriitilisi artikleid ning milline peab olema artiklite toon ja pealkiri.

Peamine etteheide puudutab reklaami ja turunduse diktaati: ajakirjanikelt oodatakse Eesti Meedia kontserniga seotud ettevõtetest positiivsete artiklite kirjutamist. Suures osas puudutab see Kanal 2 saadete promomise nõuet Postimehe veebiväljaande eesotsas ehk olulisemate uudiste seas. Sellise nõudmise esitas Eesti Meedia müügidirektor Rivo Põldoja, kes soovis, et Kanal 2 saatest „Väikesed hiiglased” tehtaks Postimehe veebi etteotsa hulk eraldi lugusid.

Toimetuste esindajad osutavad Postimehe omanikfirma Eesti Meedia juhatuse esimehele Sven Nuutmannile. Nii mõnigi ERR-iga vestelnud ajakirjanik tõdes, et kunagi varem toimetuse ajaloos ei ole nad tunda saanud nii agressiivset sisusse sekkumist.

Dikteeritakse pealkirju

„Teadaolevalt esimest korda Postimehe ajaloos meile öeldakse, millest ja kuidas kirjutada. Meile dikteeritakse, kes tuleb n-ö liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema. Meile öeldakse, milline peab olema mingi loo pealkiri; me ei tohi kirjutada neutraalselt konkurentidest,” öeldi kirja mustandis. Lõplikus versioonis, mis Nuutmannile üle anti, vähendati emotsionaalsust. Kiri anti juhtkonnale üle 27. märtsil.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles ERR-ile kommentaariks, et konflikt on lahendatud. „Rääkisime toimetusega need teemad eelmisel nädalal läbi ja siin ei olegi rohkem midagi kommenteerida. Siin ei ole mitte mingit konflikti,” teatas Tomberg.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar leiab, et ühinevates organisatsioonides tekitavad uued olukorrad ikka pingeid, mida tuleb maandada.

„See, et toimetus armastab kirjutada kirju, on Postimehe toimetuses tavaline. See, et me oleme üks kontsern ja see kannab Eesti Meedia nime, siis see tähendabki, et me peame oma tegevusi ühtlustama. Kui meil on unikaalset telesisu, siis me peame seda paremini välja mängima,” selgitas Hussar. Ja lisas: „Ma pean ajakirjanike pahameelt põhjendatuks, arvestades seda, et kindlasti tuleb neile ühinemisega seotud teemasid selgitada.” Sven Nuutmann jäi ERR-ile kommentaari küsimiseks tabamatuks.