Sellest aastast ei märgita vigu ka eesti keele riigieksami töödele. Foto: Tiit Blaat

Kui varem sai soovija näha oma juba parandatud eksamitööd, siis tänavusest eksamitööle vigu enam ei märgita. See tekitab küsimusi nii õpetajates kui ka õpilastes.

„See tähendab, et parandajad-hindajad võivad ju pidada oma märkmeid, kuid hindamistulemus ilmub igasuguse formaalse argumentatsioonita kui deus ex machina. Kui õpilane läheb Innovesse oma tööga tutvuma, siis tegelikult ei ole tal millegagi tutvuda, sest parandusi ju tööl ei ole,” väljendas üks õpetaja sotsiaalmeedias nõutust.

Õpetajad näevad vastuolu ka selles, et kui koolides rakendatakse järjest rohkem kujundavat hindamist, mille puhul õpilasele selgitatakse tema vigu, siis riigieksam liigub vastupidises suunas.

Objektiivsuse huvides

Riigieksameid korraldava sihtasutuse Innove testide keskuse juht Rain Sannik kinnitas, et eksamitöödele vigu märkida on tõesti nüüdsest keelatud, kuid see-eest märgitakse kõik vead protokolli. „Eksamitööde subjektiivselt hinnatavaid osi parandavad üksteisest sõltumata kaks-kolm hindajat. Selleks et hindamine oleks võimalikult objektiivne ja teine-kolmas hindaja ei oleks mõjutatud eelmise hindaja tähelepanekutest, ei tee hindajad oma parandusi töö peale, vaid panevad hinded kirja protokolli,” selgitas ta.

Sannik märkis, et subjektiivse hindamise korral on vigades, mida eri hindajad eksamitöödele märgivad, paratamatult omajagu erinevusi. „Seda just keeleeksamite hindamise puhul. Suurema objektiivsuse tagamiseks on see muudatus sisse viidud ka eesti keele riigieksami hindamisel. Juba aastaid on selliselt hinnatud teisi keeleeksameid ja seda toetab ka rahvusvaheline praktika,” lisas ta.

Juba aastaid on selliselt hinnatud teisi keeleeksameid ja seda toetab ka rahvusvaheline praktika.

Kui eksamitegija soovib saada töö hindamise kohta tagasisidet, saab ta töö punktidest esmase ülevaate eksamite infosüsteemist EIS. Sealt näeb õpilane sellest aastast peale oma eksamitöö lõpptulemuse ka eri osade või ülesannete punkte.

Nagu varasematelgi aastatel, saab eksamitöödega Innoves tutvuda. „Kui eksamitegija soovib oma eksamitöö hindamise kohta personaalset tagasisidet, tuleb selleks kirjalikult soovi avaldada. Seejärel konkreetse aine ekspert tutvub tööga ja annab kirjaliku tagasiside eksaminandi eksamitöö ja hindamise kohta,” kinnitas Sannik.