Terje Lepp

Riigireetur Herman Simm (69) taotleb riigilt õigusabi, et vaidlustada riigikohtus kohtumäärused, millega teda ei vabastatud enne tähtaega vanglast.

10. aprillil jättis Tartu ringkonnakohus muutmata maakohtu määruse, millega Simmi vanglast ei vabastatud.

Ringkonnakohus märkis, et Simm on toime pannud erakordselt raske kuriteo Eesti Vabariigi vastu. „Seetõttu riivaks tema praegune vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine oluliselt ühiskonna õiglustunnet ega oleks kooskõlas karistuse mõistmise üldiste eesmärkidega,” kinnitas kohus.

Ei klapi õiglustundega

Kohus tõdes, et Simmil on talle mõistetud karistusest kantud kõigest kaks kolmandikku ja tema vabastamine ligikaudu neli aastat enne määratud karistuse lõppu ei oleks kooskõlas ühiskonna õiglustundega.

Märtsi keskel otsustas Tartu maakohus, et kuigi Simmi puhul on uute kuritegude toimepanemise oht väike, ei saa teda vabastada õiguskorra kaitsmise huvides ehk üldpreventiivsetel kaalutlustel.

Simmi ennetähtaegset vabastamist toetas maakohtus Tartu vangla, kuid ei toetanud Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marek Vahing.