Sindi paisust päästetud ja hiljem kadunuks jäänud hunt on muutnud ametkonnad salaküttimise teemal ettevaatlikuks. Foto: Kaspar Pokk

Keskkonnaagentuuri värske ulukite seire aruanne näitab, et huntide ja ilveste salaküttimine on üha suurem probleem. Raport kirjeldab, et kohalikku hundiasurkonna arvukust mõjutab salaküttimine kohati väga palju ning „kujutab endas juba väljakujunenud piirkondades süstemaatilist isendite likvideerimist. Leebed karistusmeetmed, nõrk järelevalve ja tõsisemate jahindusalaste rikkumiste menetlemise puudulik võimekus on põhjustanud olukorra, kus statistilises mõttes probleem puudub, kuid reaalsuses kerkib järjest enam esile”. Pärast aruande avalikustamist kohtus keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala Eesti jahimeeste seltsiga, kellega koos teatati, et asutakse võitlema salaküttimise vastu. Kurioossel kombel pole ükski ametkond enam valmis salaküttimise olemasolu tunnistama ega probleemi olemust täpsemalt analüüsima.


Avalehele
74 Kommentaari
Loe veel: