Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Nõmmel ajavad prügikonteinerid üle ääre. Nüüd tuleb välja, et vedajal pole jäätmelubagi. Foto: Kert Saarma

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Monica Rand saatis Tallinna linnavalitsusse kirja, milles ütles, et inspektsioonile on laekunud teated Nõmme linnaosas jäätmeveoteenuse Baltic Waste Managementile (BWM) üleminekuga tekkinud probleemide kohta. Rand teatas linnavalitsusele, et BWM veab tänavu 1. märtsist Nõmmel prügi jäätmeloata.

See on nii ränk rikkumine, et inspektsioon palus Tallinna linnavalitsusel viivitamata reageerida ja keskkonnainspektsiooni informeerida ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks rakendatavatest meetmetest. Keskkonnainspektsiooni hinnangul oleks võimalik lahendus BWM-i tegevuse peatamine jäätmeloa saamiseni ja seniks jäätmeveo korraldamine teiste jäätmeloaga prügivedajate abiga.

Pole eriline probleem

Abilinnapea Arvo Sarapuu, kelle varjatud seoseid BWM-iga on pidanud võimalikuks Eesti Ekspress, ei näinud Äripäevale antud kommentaaris jäätmeloa puudumises suurt rikkumist ja ütles, et teiste piirkondade teenindamiseks on BWM-il luba olemas. „Sellest loast nüüd suurt probleemi teha… No ma ei tea… Las Tallinna keskkonnaamet tegeleb selle arusaamatusega,” sõnas ta.

Tema kinnitusel on Tallinnas varem teistegi vedajatega juhtunud, et riigi keskkonnaamet pole õigeks ajaks suutnud luba väljastada, kuid erilist probleemi pole sellest senini tehtud. Sarapuu suunaski teraviku riigi keskkonnaameti poole. Kui BWM esitas jäätmeloa taotluse mullu 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole, küsis Sarapuu.
Arvo Sarapuu
Foto: Priit Simson

BWM on Tallinna jäätmeveohangetel ainulaadne ettevõte. Juba loomise algusest abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatud ettevõte on Tallinna piirkondade prügiveohangetel järjepanu võitnud, sest mitmel pool on ülejäänud ettevõtted hangetelt diskvalifitseeritud. Sarapuu eitab igasuguseid seoseid BWM-iga. Pärast Eesti Ekspressis avalikult õhku visatud kahtlusi kinnitas Sarapuu, et temal pole prügifirmas Baltic Waste Management mingit avalikku ega varjatud osalust ning kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.