Margus Tsahkna Foto: Hendrik Osula

Pöördumises nimetab Tsahkna oluliseks muudatuseks esiteks seda, et erakonna juhtkonna valimistel oleks igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl. „Selle muudatusega lõpetame blokkide kaupa hääletamise. Pärnu kriminaalid, Peipsi kalurid ning enne sisehääletusi sadade liikmete värbamine on erakonna sisedemokraatiale andnud valusa hoobi,” kirjutab Tsahkna.

Teiseks soovib ta muuta erakonna põhikirja, nii et peale tavapärase hääletuse kasutataks ka ID-kaardiga autentimisel põhinevat valimissüsteemi. „Meie erakond peab olema kaasaegne. Just meie oleme rakendanud Mart Laari valitsuse viimase seadusena ID-kaardi laialdase kasutamise Eesti e-teenustes ja valimistel. Viimane aeg on ka erakonnal endal otsuste langetamiseks sisse viia elektrooniline hääletamine,” rõhutab ta.

Vähem inimesi eestseisuses

Veel tahab Tsahkna muuta erakonna eestseisuse 15-liikmeliseks. Praegu kuulub sinna koos esimehe ja aseesimeestega 24 liiget. „Nii suur eestseisus tekkis tasakaalu huvides Res Publica ja Isamaaliidu ühinemisel. Tänases päevas on eestseisus tööorganina liiga suur selleks, et eestseisus saaks olla funktsioneeriv juhtorgan,” usub Tsahkna.

Neljandaks paneb Tsahkna ette, et erakonna aseesimehed kinnitaks erakonna esimehe ettepanekul valitud eestseisuse liikmete seast erakonna volikogu. „See annab esimehele võimaluse moodustada töötav meeskond, mille liikmetel on konkreetsed ülesanded ja oma vastutusala. Seni on aseesimehed valitud otse suurkogu poolt, kuid nende roll ja vastutus on sätestamata. Selle tulemusel on aseesimeheks olemine pigem auamet, mis annab lootust saada parem koht valimisnimekirjas, kuid ei too mingeid sisulisi kohustusi ega vastutust seoses erakonna igapäevase juhtimisega,” kritiseerib ta.

Tsahkna lisab, et kui need ettepanekud peaksid jääma erakonnakaaslaste heakskiiduta, ei näe ta võimalust partei juhina jätkata.