Kulu põletamisele on aastaringne keeld. Foto: Raivo Tasso