Tänavu mais jõudis valitsus riigieelarve strateegiat kokku pannes põhimõttelisele kokkuleppele, et riik jätkab Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamisega. Praegu ollakse tööde järjega Kose-Mäo lõigul, mille ehituseks on kavandatud järgneval kolmel aastal kokku ligikaudu sada miljonit eurot. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles kevadel, et lähtutakse soovist, et Eesti inimesed saaksid liikuda ohutult ja kiiresti. Peale selle tõi minister esile regionaalpoliitilise aspekti: „Ühtlasi võimaldavad korralikud teed maandada ääremaastumise riske.”

Teede tehnokeskus tegi maanteeameti tellimusel mullu riigimaanteedel liiklusloendust ja koostas selle põhjal aruande, mis rõhutab taas, et vähemalt veokite poolest on Pärnu maantee märksa tihedama liiklusega kui Tartu maantee. Ja mis puutub ääremaastumisse, siis peaks see oht ähvardama Edela-Eesti maapiirkondi sama palju kui lõunapoolseid maakondi. Miks siis on Tartu maantee eelisseisus?

Avalehele
231 Kommentaari
Loe veel: