Foto: Taavi Arus

Valitsus otsustas eile jätta alles ühiste tuludeklaratsioonide esitamise võimaluse ja võimaldada abikaasadel osa tulumaksusoodustusi edaspidigi ühiselt deklareerida. Muutuvad aga selle esitamise tingimused. Ühine mahaarvamise õigus säilib eluasemelaenu intressidele, koolituskuludele ja täiendavale maksuvabale tulule laste eest. Riigilt saavad maksutagastuse, sh abikaasa kulude eest, need inimesed, kes on teeninud aasta jooksul tulu, millest saab mahaarvamisi teha. Kui inimene ei ole aasta jooksul tulu teeninud, siis 500-eurost maksuvaba tulu ta oma abikaasale üle anda ei saa.

Ühtlasi tehti otsus maagaasi aktsiisi tõusu kohta: kuna suure lisandväärtusega tööstusharud on valitsuse jaoks prioriteetsed, otsitakse tööstuse konkurentsivõime säilitamise võimalusi kevadel, kui algab riigi eelarvestrateegia koostamine. Uus valitsus soovis kehtiva määraga võrreldes maagaasi aktsiisi 2018. aastal ligi poole võrra tõsta, ent 2020. aastaks tõuseks aktsiis praegusega võrreldes lausa 134%.