Stockholmi keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna keskuse kliimauuringus on tõdetud: Eestis seni lubatav raiemaht võib olla liiga suur, et kliimaneutraalsuse eesmärki oleks realistlik saavutada. Foto: Tiit Blaat

Kliimaneutraalsuse eesmärgi püstitamise tõttu juhtus, et keskkonnaministeerium esitas 30. septembril toredad stsenaariumid metsa majandamiseks järgmisel kümnendil. Kuid kolm päeva hiljem tegi valitsuse 3. oktoobri otsus Eesti CO2 õhkupaiskamise vähendamise eesmärki karmistada neist variantidest kolm küllalt kaheldavaks.


Avalehele
70 Kommentaari
Loe veel: