Piilupesa lasteaed, mille säilitamiseks pole Viimsi vallal enam võimalik midagi teha. Foto: Madis Veltman

Muinsuskaitseameti ehitusmälestiste peainspektori Triin Talgi sõnul on kaalutud ka võimalust võtta hoone riikliku kaitse alla. Ent kõiki väärtuslikke hooneid pole võimalik sel tasemel kaitsta. Teisalt vääriks hoone Talgi sõnul kindlasti säilitamist ja valda on sellest aastaid tagasi ka teavitatud. Vallal on ainulaadse hoone kaitsmiseks mitu võimalust, näiteks kehtestada kaitsealune miljööala või määrata objekt väärtuslikuks üksikehitiseks. Viimsi vald pole hoonet kaitsta soovinud.

« Avalehele 74 Kommentaari
Loe veel: