Jahimehest saagiks. Inimkond himustab üha enam hailiha. Reuters

Hetkel on käimas ohustatud loomade ja taimedega kauplemist reguleeriva ühenduse CITES kogunemine, kus arutatakse haikala mitmete liikide püüdmisele seatavaid piiranguid. Hinnanguliselt on ainuüksi röövpüügi tõttu teatud haikala liikide arvukus vähenenud kuni 83 protsenti. Ainuüksi eelmisel aastal püütud haikalade arv oli ligikaudu 73 miljonit isendit. Suur osa neist püüti kinni, et lõigata neilt uimed ja heita merre tagasi, mis tähendab kalale aeglast ent kindlat näljasurma.

Probleemiks on olnud seni haikalade suur püük just Aasias, kus haiuime supp on väga soositud roog varakama elanikkonna seas. Ainuüksi Hongkongi tuuakse aastas ligi 10 tonni haiuimesid. Teised haiuimede suurimad tootjad on Hispaania, Singapur ja Taiwan. Taldrikutäis haiuimesuppi võib maksta restoranides kuni 70 eurot ja muude samast ainest tehtud roogade hind võib ulatuda kuni 1000 euroni.
Samuti tuleb CITES-i koosviibimisel aruteluks võimalik absoluutne tuunikala püügikeeld, et säästa liiki väljasuremisest.