•• USA imago pole kokku varisenud mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas, põhjuseks Bushi valitsuse ülbe välispoliitika. Kuidas saate muuta imagot ilma poliitikat muutmata?

Mis on Bushi poliitika? Tihtilugu pole inimesed eriti teadlikud USA välispoliitikast ning nendeni jõuavad ainult negatiivsed juhtumid.

Näiteks USA poliitika näeb ette eraldada seninägematuid summasid haigustega – HIV ja malaaria – võitlemiseks. Näiteks Bob Geldof ning paljud teised, kes ei ole president Bushi erilised fännid, on eelmainitud initsiatiivi tunnistanud.

•• Miks on vaja USA mainet Euroopas parandada?

Avalikkusele suunatud diplomaatia ei keskendugi mitte niivõrd “imagole”, vaid pigem sellele, kuidas me edastame meie väärtusi, kultuuri ja poliitikat teiste maade rahvastele. Jah, me kasutame selleks meediat, aga ka suhete loomist, stereotüüpide purustamist, kultuuri- ja spordidiplomaatiat, ka nn rohelist diplomaatiat.

•• Kas USA tuleb Eestile appi kriitilisel hetkel, kui Eestit ähvardab reaalne okupatsioon, või veelgi raskemal juhul, kui okupatsiooniarmee esimesed tankid ületavad juba Eesti piire?

USA on Eesti tugev liitlane ja loomulikult on Eesti väga väärtuslik NATO liige. NATO sisaldab endas ka ühist turvalisuse tagamist.

•• Kuidas mina, lihtne eesti inimene, saaksin teie rahvast ja riiki toetada tänutäheks Moskva-vastase toetuse eest?

Kui sa oled oma vabaduse eest tänulik, siis võib-olla on kõige mõistlikum toetada ka teiste vabadust. Näiteks Valgevene, Birma, Kuuba ja teiste.

•• Kuidas kavatseb USA kliima soojenemisega võidelda pikemas perspektiivis ja mis on lähemad sammud? Miks ei taha USA liituda Kyoto protokolliga, samal ajal kui EL on edukalt enamiku eesmärke täitnud ja kandnud keskkonna nimel majanduslikke kulusid?

USA on vägagi pühendunud keskkonnakaitsele ning kasvuhoonegaaside vähendamisele. Tegelikult on praegu USA saavutanud isegi madalamad kasvuhoonegaaside õhku paiskamise näitajad kui Euroopa Liit! USA töötab koos euroliidu ja teiste riikidega, et kaotada seos energia tootmise ja heitgaaside vahel, kasutades uut tehnoloogiat ja leiutisi.

•• Mis teid ennast USA puhul positiivselt inspireerib?

Minu meelest on USA-s kõige fantastilisem see, et siin on tublisti tööd tegevatel inimestel võimalik oma unistused täita. Igaüks on vaid ise see, kes saab oma eesmärkide täitmisele piirid seada.

•• Mis siis ikkagi on lahti USA imagoga Euroopas ja millisena te seda näha sooviksite?

Nii palju oleks öelda, aga aega on nii vähe! Mis oleks, kui vaataksite meie uudiskirja sellest, kuidas meil läheb Euroopas ja Euraasias avalikkusele suunatud diplomaatia vallas – www.state.gov/p/eur/c25341.htm. Uudiskirja saab ka tellida!