Samal ajal, kui Euroopa Komisjon tutvustas oma uut kava, protestisid komisjoni hoone ees kliimaaktivistid. Nende eesmärk oli ametnikele meelde tuletada, et neilt oodatakse reaalseid ja piisavaid meetmeid, mis võitleksid kliimamuutustega. Foto: AFP/SCANPIX

Kui peaks jõustuma uus energia- ja kliimapoliitika, mille kava Euroopa Komisjon kolmapäeval esitas, siis võivad tarbijad kõigis EL-i riikides tõenäoliselt natuke kergemalt hingata. Elektriarvete ja kaudselt ka muu kauba kasvavate hindade taga olnud nn rohelise ehk taastuvenergia pealesunnitud arendamise nõudeid kavatsetakse natuke leevendada.

Kuna EL-is kehtivad praegu karmid reeglid, et iga riik peab jõudma oma energiamajanduses kindla taastuvenergia kasutamise määrani, on valitsused pidanud nende energiaallikate toetuseks looma kalleid rahastamisskeeme. Rohelise energia tasude kasvule loodetakse piir panna praeguste rangete seaduste lõdvendamisega. Nimelt kehtib aastani 2020 kliima- ja energiapoliitika seadustik, mille sisu kirjeldatakse numbritega 20-20-20. Teisisõnu, iga riik peab selleks ajaks vähendama oma kasvuhoonegaaside (peamiselt CO2) õhkupaiskamist 1990. aastaga võrreldes vähemalt 20%, kasvatama taastuvenergia kasutamise osatähtsust 20% ja suurendama energiakasutuse tõhusust 20%.

Loe edasi, mida ütlesid uue energia- ja kliimapoliitika kava kohta volinikud, keskkonnakaitsjad ja tööstuse esindajad.

Avalehele
7 Kommentaari
Loe veel: