Viimase aastaga on tööpuudus kasvanud veerandi võrra. Enim on kannatanud ehitussektor, väga palju ei jää maha ka teenindus, tööstus ja põllumajandus.

Töö- ja immigratsiooniministri Celestino Corbacho sõnul pole aga kõri pitsitaval olukorral kiiret lõppu näha ja töötus kasvab tuleval aastal veelgi. Kui praegu on töötusprotsent 11,  siis 2009. aastaks jõuab see 12,4-ni. Igioptimistlik peaminister José Luis Rodriguez Zapatero möönab seevastu, et “augustikuu näitaja on objektiivselt võttes kehv”, ent praegune olukord on tema sõnul siiski parem kui varasemate majanduskriiside ajal. Tegelikult kuulutas Zapatero alles aprillis toimunud sotsialistide kongressil, et tööpuudus küll suureneb, kuid nende valitsusaja halvim tööpuuduse protsent võidab opositsioonis oleva Rahvapartei valitsuse parimaid näitajaid. Nüüdseks on aga Zapatero-aja arvud ületanud ka ekspeaministri José Maria Aznari halvima näitaja.

Ka tööministeerium kinnitas, et olukord on halvenenud, kuid pole siiski võrreldav eelmiste kriisidega, näiteks 1993. aastaga, kui tööpuudus ulatus hirmuäratava 22 protsendini.

Töötukassa läheb puudujääki

Seoses töötute arvu kiire kasvuga on tunduvalt suurenenud ka töötu abiraha väljamaksmiseks kuluvad summad. Töö- ja immigratsiooniminister tunnistas, et ka selles osas ootab ees väga raske aeg ja ilmselt satub töötukassa puudujääki, kuid riik garanteerib töötute õiguse saada abiraha, et üles ehitatud korralik sotsiaalabisüsteem jääks püsima. Ühtlasi hoiatas Corbacho inimesi paanikasse sattumast ja mõtlemast, nagu oleks “Hispaania hullematest hullemas seisus”, märkides, et praegu töötab ja maksab makse üle 19 miljoni inimese, mis on seninägematult suur arv.

Olukorra leevendamiseks ja lahendamiseks tõi minister esile eri meetmeid, mille seas on näiteks riiklike töökontorite ümberkorraldamine – et nood suudaksid ka tegelikult tööotsijaile tööd leida – ning füüsilisest isikust ettevõtjate toetamine ja nende tegevuse edendamine.

Immigrante pole kriisi ajal juurde vaja

•• Enim aga on Hispaanias kõneainet pakkunud töö- ja immigratsiooniministri Corbacho lubadus, et riik lõpetab peaaegu täielikult tööliste palkamise välis-riikidest.

•• Kui 2007. aastal tehti niisuguseid lepinguid 200 000 inimesega, siis tänavu on see arv vähenenud juba üle poole võrra, jäädes ligi 89 000 inimese juurde. Edaspidi palgatakse välismaalt ainult erijuhtudel spetsialiste või vastavalt varem sõlmitud rahvusvahelistele kokkulepetele ka muud tööjõudu.

•• Oma otsust põhjendas Corbacho sõnaselgelt: “Kui Hispaanias on vaja kedagi tööle võtta, siis tehtagu seda Hispaanias registreeritud 2,5 miljoni töötu seast!”

•• Nii opositsioonis olev Rahvapartei kui ka ametiühingud on heitnud ministrile ette tööturu kehvas olukorras immigrantide süüdistamist, kuid tavainimestele, kelle esmamureks on tööpuudus, meeldisid Corbacho sõnad väga.

•• Aina rohkem on Hispaanias immigrante, kes tõesti kuidagi tööd ei leia ja otsustavad oma päritolumaale tagasi sõita.