Meeleolu on kohati nii hull, et ettevõtete aastalõpu koosviibimistel – kus töötajaile kingitud traditsioonilised jõulukorvid olid nende kurvastuseks möödunud aastate omadest poole vaesemad – soovitakse üksteisele head 2010. aastat. 2009. aastast minnakse vaikimisi mööda, sest ees ootav aeg tõotab tulla kõike muud kui õnnelik.

Hispaanlaste igapäevaelus on viimase kaheksa kuu jooksul toimunud peadpööritavad muutused. Kiiresti areneva majandusega rikka ja tohutute võimalustega riigi kodanikest on korraga saanud hiiglaslike elu-asemelaenudega, ebakindla jalgealusega töötud, kes peavad kõhutäie saamiseks supiköökide järjekordades seisma.

Töötus on Hispaanias elavate inimeste esimene mureallikas, mis lükkab terrorismi kaugele tagaplaanile. Lõppenud aasta detsembri töötus ulatus 11,3 protsendini, kuid alanud aasta esimesel trimestril kasvab see 13,1 protsendini. Tööta inimesi on siis juba üle kolme miljoni, mis ületab 40 protsendi võrra nii Inglismaa, Itaalia kui ka Prantsusmaa samalaadseid ennustusi. Tohutud laenusummad pikendavad võlgnike nimekirju määramatusse. Kõige hullemini aga kannatavad tööpuuduse all noored, alla 25-aastased, kelle töötuse protsent ulatub 2009. aasta märtsiks arvatavalt 27,5 protsendini.

Üliõpilased mässavad

Tööturu ja tulevikuga on seotud ka lõppeva aasta viimastel nädalatel tekkinud kära Bologna protsessi ümber, mis peaks noorte trööstituid  tulevikuväljavaateid justkui leevendama ja helgemaks muutma. Üliõpilased ise pole nimelt selles sugugi veendunud. Bologna protsessi nime all tuntud reformi tulemusel peaks 2010. aastaks olema loodud Euroopa kõrghariduspiirkond, kus Euroopa Nõukogu sõnul „hakkab toimima avatud ja kergesti arusaadav haridus- ja uuendatud akadeemiliste kraadide süsteem ning haridustunnistuste tunnustamise kord. Kõrgharidus viiakse vastavusse tööturuga ja elukestev õpe leiab enam rakendamist”.

Hispaania üliõpilased ei usu sellesse ja üle riigi on toimunud meeleavaldusi plaani vastu, mis noorte sõnul annab ülikooli ettevõtete käsutusse ja toob kaasa kõrghariduse kallinemise, pika-ajalised õppelaenud ja vaid nende alade õpetamise, mis on ettevõtetele kasulikud. Üliõpilaste mässud on kohati muutunud nii tormiliseks, et korrarikkumiste eest on kümmekond noort juba ülikoolist välja visatud. Noorte aktiivne vastuhakk on suutnud siiski panna nii rektorid kui ka valitsuse kava headuses veidi kahtlema.

Lisaks töö- ja haridusküsimustele ootavad Hispaania sotsialistide valitsust 2009. aastal teravad lahingud ka abordiseaduse muutmise ja eutanaasia seadustamise pärast.

Abipaketid pessimismi ei kummuta

•• Ometi ei kõrveta Hispaania valitsuse algava aasta plaane miski muu nii valusalt kui majanduskriis, mille leevendamiseks välja hõigatud mitukümmend abimeedet pole täitnud eesmärki võita tagasi rahva usaldus.

•• Ka iga kahe nädala tagant eri majandusharude abistamiseks, töökohtade loomiseks ja garantiide andmiseks pakutavad miljarditesse eurodesse ulatuvad summad pole suutnud hispaanlaste pessimismi kustutada.

•• Kõik teavad, et 2009 tuleb veel hullem kui lõppenud 2008, aga kuna aastaringi ei saa vahele jätta, siis proovib igaüks, kuidas oskab, alanud aastat võimalikult valutult, raskete tagajärgedeta üle elada, et siis astuda paremasse ajajärku. Hull lugu on muidugi siis, kui ka 2010 ei taha kuldmune tooma hakata...

•• Kuid lootus kustub viimasena. Seniks soovivad hispaanlased üksteisele head ja õnnerikast 2010. aastat!