Täpne töötusprotsent on 9,9, mis tähendab, et EL-is on hetkel 23 miljonit töötut. Viimati oli praeguse EL-i territooriumil töötus sama suur 90-ndate lõpul.
Kõige hullem on olukord Lätis, kus töötus ulatub 21,7 protsendini ja kohe nende kannul on Hispaania 19 protsendiga. Põhjanaabritel Soomes ulatub töötus 9,2 protsendini, parim on olukord Hollandis ja Austrias, kus töötus jääb alla 5 protsendi.