Uus juht Lauri Mälksoo kinnitab, et välispoliitika instituut ei hakka pimesi järgima välisministeeriumist etteantud joont. Foto: Martin Dremljuga

Tänasest on suuresti välisministeeriumi toel tegutseva Eesti välispoliitika instituudi uueks juhiks Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Usutluses lubas mõttekoja vastne kuraator, et instituut saab nähtavamaks ja vajaduse korral öeldakse välja ka asju, mis ei lähe kokku valitseva doktriiniga.

••Vahepeal käisid jutud, et Eesti välispoliitika instituut (EVI) liidetakse rahvusvahelise kaitseuuringute keskusega. Aga nüüd on vist ümber otsustatud ja EVI jätkab teie kui uue juhiga. On siis EVI edasitegutsemine iseseisvana nüüd kindel?

Praeguse seisuga võib sellest nii rääkida, et ta jätkab eraldi. Liitumise plaan oli, aga võib-olla jäi lõpuni selgusetuks, mis see eelis liitumisel oleks. See oleks võinud tähendada EVI ärakadumist, sest kui teda võrrelda kaitseuuringute keskusega, siis on viimane eelarve mõttes ikkagi mitu korda suurem. Ehk kujunes ka lõpuks EVI enda nõukogus mõte, et äkki tal siiski on oma roll täita, mis teda teistest eristab sel alal.

••Kas teil on plaan või mõte, et EVI võiks kasvada suuremaks, kaasata lisaraha, et olla häälekam ja võrdsem partner militaarpoolele keskenduvale kaitseuuringute keskusele?

Ma mõtlen sellest asjast teisiti. Võib-olla ka seetõttu, et tulen just kaitseuuringute keskuse nõukogust. Ma ei leia, et neid oleks tingimata vaja võrrelda.

Ma ei näe, et lähiaastatel EVI eelarve hakkaks meeletult suurenema. EVI ei erine ju muust Eesti maksurahast toituvast sfäärist, kus tuleb piiratud ressursi juures anda head resultaati. Selles mõttes tegeleme praegu just EVI püssisihiku seadmisega, et need asjad, millega tegeleme, pääseksid nähtavale. Ja see ei saa alati olla kvantiteet, vaid pigem kvaliteet.

Mina tõesti oma peas ei võistle kaitseuuringute keskusega. Me hakkame tegema neid asju, mis ehk jäävad nende huvi alt välja ja milles saame olla tugevamad kui nemad.


« Avalehele 8 Kommentaari