Esmalt Hispaania ja varsti Itaalia. Samasooliste kooselu ja ametlikult registreeritud abielu võrdsustamisest vabaabieluga on saamas ka katoliiklikus Lõuna-Euroopas varsti tavaline nähtus.

Mõne päeva eest andis Itaalia opositsiooniliider Romano Prodi valimislubaduse muuta vaba-abielupaarid seaduse ees võrdseks abielurahvaga. Kõne all on ennekõike samal elamispinnal asuva leibkonna liikmete õigused ja toetused ning ka pärimisõigus. Seega lubab Prodi siin abieluinimestega võrdseid õigusi ka samasoolistele paaridele.

Hispaania eeskuju nakatas

Juba siis, kui Hispaania homo-abielude seaduslikustamise teema kevadel üles võttis, võis oodata, et peagi kerkib see küsimus üles ka Itaalias.

Üdini katoliiklikuna näivas Itaalias on seksuaalvähemuste õigusi kaitstud tegelikult juba aastakümneid ning paljud ühiskonnategelased ja poliitikud on avalikult oma homoseksuaalsust tunnistanud.

Siiski vallandus Itaalias pärast Prodi avaldusi äge poleemika teemal, kuidas siis ikkagi määratleda perekonda. Kas see on vaid mehe ja naise vaheline seaduslikult registreeritud ja kirikus kinnitatud abielu või tuleks perekonnaks pidada ka vabaabielus elavaid inimesi ning ehk isegi geipaare? Paremtsentristlikke katoliiklasi esindav parlamendi alamkoja spiiker Pier Fernardo Casini ütleb: “Katoliiklastena jääb meile õigus öelda, et me Prodi kohatuid ettepanekuid ei toeta.“ Maruliselt ründab Prodit ka Vatikan. Püha Tooli ametlik häälekandja Osservatorio Romano süüdistab opositsiooniliidrit perekonna väärtuste politiseerimises: “Hääli püüdev Prodi hävitab traditsioonilise perekonna.“

Ometi kostab Vatikanist ka teistsuguseid hääli. Mõjukas seaduste asjatundja kardinal Mario Francesco Pompedda on küll homoabielude õnnistamise vastu, aga leiab, et vabaabielus elavaid inimesi, eriti kui neil on lapsed, tuleks vaadelda perekonnana. “Ametlikult registreerimata koos-elud on reaalsus, mis ei vaja tõestamist. Seega on meil kohustus niisuguste perekondade õiguste eest seista,“ ütleb kardinal Pompedda.

Vaatlejad ennustavad, et seksuaalvähemuste õigusi kaitstes on Prodi endale võitnud vähemalt ligi nelja miljoni Itaalia gei hääled. Palju hääli Prodil selle tõsiusklikke katoliiklasi õrritava lubadusega Itaalias saamata jääb, ei oska keegi ette ennustada.

Prodi on tuntud tubli katoliiklasena

•• Mõneti on tõesti üllatav, et Itaalias annab samasooliste kooselu legaliseerimise lubaduse endine Euroopa Komisjoni president Romano Prodi, keda Itaalia avalikkus tunneb varasemast korraliku kirikuskäija ja n-ö igati tubli katoliiklasena.

•• Samas on Prodi Itaalia vasaktsentristide valimisliidu L’Unione liidrina alati seisnud vähemuste õiguste eest, järgides põhimõtet, et sallivus vähemuste suhtes on pöördvõrdeline demokraatia tasemega riigis.