Ban on seni jäänud ettevaatlikuks kommenteerides eesmärgi võimalikku täitumist. Niigi raskesti täidetava plaani teostamist teeb keerulisemaks ka vaesemate riikide poliitiline ebastabiilsus.
Aastatuhande vahetusel tegid maailma varakamate riikide juhid avalduse, lubades 15 aasta jooksul anda oma panus sellesse, et maailma vaesust vähendada poole võrra, peatada AIDSi levik, anda kõigile maailma lastele vähemalt algharidus ja tagada kõigile inimestele ligipääs puhtale veele.
Rahaliselt tähendanuks see G8 riikide poolt jagatava abiraha suurendamist 2010. aastaks 50 miljardi dollari võrra. Praegu on sellest summast puudu 35 miljardit dollarit.