Juulis kehtima hakanud Hongkongi julgeolekuseadus kehtestab drakoonilised karistused näiteks õõnestustegevuse, Hongkongi lahkulöömise propageerimise ja välisriikidega tehtud kuritegeliku koostöö eest. Süüdimõistetuid ootab vähemalt kolmeaastane vangistus, aga maksimumkaristus on eluaegne. Mida õõnestamise, propaganda ja välismaise sekkumise all täpsemalt silmas peetakse, pole seaduses kindlaks määratud ja jääb võimude otsustada.

1. juulil toimunud meeleavaldusel peeti kinni umbes 370 protestijat, kellest vähemalt kümme on uue seaduse alusel süüdistuse saanud. Hongkongi politsei postitas samal päeval sotsiaalmeediasse näited kriminaalseks peetud loosungitest, millest ühele oli kirjutatud piiblitsitaat „Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!”, teisele „Üks rahvas, üks Hongkong” ja kolmandale lihtsalt „Südametunnistus”. Politsei teatel kutsuvad kõik need sõnumid üles separatismile ja rahvusliku ühtsuse õõnestamisele.

Avalehele
14 Kommentaari
Loe veel: