Sedasi kirjeldab Euroopa Parlamendi Uueneva Euroopa fraktsiooni kuuluv Katalin Cseh tema sõpruskonna tegevust vastuseks peaminister Viktor Orbáni suurelistele püüdlustele. Sõpruskond algatas petitsiooni ja Csehi sõnul sundis see valitsust saba jalge vahele tõmbama. Budapesti kandidatuur võeti tagasi. Sellest algatusest sündis liberaalne Euroopa-meelne erakond Momentum, mis on peale Euroopa Parlamendi esindatud kõigil Ungari võimutasanditel. „Olen selle loo üle väga uhke,“ ütles Cseh Eesti Päevalehele Strasbourgis europarlamendi plenaaristungi ajal.