Sõja algul oli Punaarmee kehvemini varustatud, nigelama väljaõppega ning vähesemate sõjakogemustega kui sakslased.

1941. aasta suvel Punaarmeele osaks saanud katastroof oli maailma ajaloos üks hullemaid sõjalisi kaotusi. Lahingutes hävisid terved rinded ja armeed, taganemised viisid tohutute alade sakslastele andmiseni. Eesti Päevaleht uuris sõjaajaloolaselt Toomas Hiiolt miks vähemalt paberil maailma kõige tuge...

Taavi Minnik
Hitleri korraldusel ründas ründas Saksamaa 22. juunil 1941 Nõukogude Liitu.

80 aastat tagasi - 22. juunil 1941 - ründas Saksamaa Nõukogude Liitu. Tänaseni eksisteerib erinevaid versioone miks nii juhtus. Eesti Päevaleht uuris ajaloolaselt Andres Adamsonilt milline neist paika peab

Taavi Minnik