Koostöös ülikoolidega oleks vaja ka eestikeelsete koolide jaoks välja töötada vene keele kui emakeele ja kultuuri moodul ning tagada koolidele rahastus selle mooduli rakendamiseks. Vene pere saadab järjest sagedamini oma lapsi eestikeelsesse lasteaeda ja eestikeelsesse kooli. Miks mitte algatada Noored Kooli allprogramm, kus muukeelsesse põhikooli siirdub tööle korraga mitu noort õpetajat, sh eesti keele õpetaja?