Olen monumente puudutavas diskussioonis pidevalt rõhutanud – oluline on anda rohkem sõnaõigust ekspertidele, et vältida poliitiliselt laetud otsuste vastuvõtmist. Peame eristama sõda õhutavaid või romantiseerivaid monumente sümbolitest või hoonetest, mis on ekspertide hinnangul olulise ajaloolise või kultuurilise väärtusega. Eemaldamisega me ajalugu ei tühista, kuid oht on poliitilise hoogtöö raames kustutada olulised kultuuriväärtused.

Nõustun presidendiga, et seda seadust sellisel kujul vaja ei ole. Muinsuskaitseseadus kehtib endiselt – vajalik protseduur monumentide ja vajadusel konflikti õhutavate sümbolite eemaldamiseks on olemas.