Lääne vasakpoolsetest ma pean Günter Grassi väga suureks kirjanikuks, Jürgen Habermasi suureks filosoofiks, nad on vasakpoolse maailmavaatega inimesed.

Kriitiline mõtlemine ongi seotud vasakpoolsusega ja siin ei ole mitte midagi kuritegelikku. Tegelikult on ülesehitatud äärmusideoloogiad kompromiteerinud vasakpoolseid ideaale, mille keskmeks on ühiskond kui inimese individuaalsuse, inimese vabaduse tõeline tagatis.

Selles mõttes tõeline tagatis, selles mõttes, et inimene saab olla vaba nii kauagele ja sle määral kuni ta ei riiva teise inimese õigust samasugusele vabadusele ning selle paneb paika ühiskond.

Mida nad tegema peaksid? Kommunismi hukka mõistma? Nad ise olid lääne mõistes kommunistid ning kommunistlikud parteid eksisteerivad siia maani.

Vana lugu on see, kuidas Marxi ja Lenini õpetus kuulutatakse oma algallikate poolest kuritegelikuks, kuivõrd selle usurpeeris mingisugune kamp äärmuslasi.

Võime mõelda, et ka usundis võib mõni äärmuslik organisatsioon kasutada usu põhimõtteid ja põhjendada oma käitumist, et nad on näiteks kristlased.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid