Tervishoiuplatvormide analüüsi üksikasjalikum kirjeldus on näha www.eays.ee/valimised2015/

Alkoholi- ja tubakapoliitika puhul on enamik erakonndi mõistnud probleemi ulatust ja hakanud seda läbimõeldult lahendama.

Ülekaalukalt on parteid mõistnud vajadust piirata reklaami, andes sellega panuse meie ühiskonna ja laste normide kujundamisse. Erandiks on Reformierakond, kes reklaami ei piiraks, ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kes teeks seda ainult tubaka puhul.

Positiivse muutusena võib täheldada ka ideed vähendada alkoholi ja tubaka visuaalset asetust poeruumis, mis käib läbi kõigi parteide programmidest (välja arvatud Reformierakond). Ka see aitab kujundada norme ja vältida sõltuvusega võitlejate impulsiivseid oste.

IRL soovib kahjulike töödeldud toitude tootmist ja tarbimist isegi suurendada.

Liiga palju soola

Erakondade toitumispoliitikal on üldiselt head kavatsused, aga siiski on selles olulisi puudusi. Kohati jääb mulje, et probleemi suurust pole veel tunnistatud, olgugi et halb toitumine viib meie seast rohkem kaasmaalasi kui tubakas ja alkohol. Hinnanguliselt 3200 surma tuleneb juur- ja puuviljade vähesusest, 1500 surma ülemäärasest soolast, 2500 surma tubakast ja 1300 surma alkoholist.

Ehk on asi selles, et suitsetajaid ja joodikuid saab selgelt eristada? Toidu puhul on säärane patuoinaks tegemine raskem, sest sisuliselt me kõik sööme liiga palju soola ja suhkrut ning liiga vähe juur- ja puuvilja. Tänapäeva Eestis on raske tervislikult toituda. Selle peamine põhjus on meie üha suurem sõltuvus töödeldud toidust, kuhu pannakse automaatselt liiga palju soola ja suhkrut. Eesti sai, supp ja sink on Lääne-Euroopa omadest kaks korda soolasemad.

Probleemi rõhutab ebatervisliku toidu suhteline odavus, mille valguses on tervitatav Keskerakonna ja Vabaerakonna suhkrujoogimaks. Laekunud raha võiks kasutada juur- ja puuviljade käibemaksu langetamiseks, kuid selliseid ettepanekuid ei esitatud. Paljude erakondade programmist läbi käinud tasuta koolitoit on küll oluline, ent koolitoidu kvaliteet vajab samuti parandamist. Otseselt kahjulikuks hindasime Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toidupoliitika, mis pigem soovib toetada ja suurendada töödeldud toitude tootmist ja tarbimist – lahendus, mida saaks isegi võrrelda tubaka propageerimisega.

3200 surma tuleneb juur- ja puuviljade vähesusest, 1300 surma alkoholist.

Samad puudused torkavad silma ka meetmete puhul, mis üritavad eestlasi rohkem liikuma panna. Ülekaalulisus on üha suurem probleem ja sama suur suremuse põhjustaja kui tubakas, ent meie hinnangul pole erakonnad mõistnud, miks meie rahvas aina raskemaks muutub. Erakondade lubadustes on suur fookus trennis käimisel, mis on samm õigele poole. Ometigi on trennis käimine alati olnud ja arvatavasti jääbki vähemuse tegevuseks isegi kõrgema majandusarenguga riikides.

Argipäevane aktiivsus

Trenni populariseerimise püüdest meie ülekaalulisuse leviku peatamiseks ilmselt ei piisa. Selle jaoks on vaja tegeleda ühelt poolt toiduga, teiselt poolt nii-öelda aktiivse transpordiga, mille olemusest on paremini aru saanud rohelised, kes soovivad „füüsilist aktiivsust integreerida argieluga”, muutes liikumise automaatseks ja vältimatuks elu osaks.

Ameerika meditsiini- teenuste mudel on üks maailma ebaefektiivsemaid.

Kõige parem kehakaal on jalgrattaga ja jalgsi liikujatel, kelle arvu suurendamisega tegelevad enim Keskerakond ja rohelised. Ühistranspordi toetamine eeldatavasti vähendab ülekaalulisust. Kõige halvem transpordivahend on eraauto, mille kasutajad võtavad kaalus kõige rohkem juurde. Seega hindasime IRL-i liikumisprogrammi pigem tervist ohustavaks, kuivõrd see tugineb eraautodele.

Meditsiiniteenuste kohta tehtud ettepanekud olid kirjud. Eesti süsteemi efektiivsust on tunnistanud paljud võrdlevad uuringud. Meie süsteemi suurim viga on aga selle väiksus, millega oleme tihtipeale Euroopa viimasel või eelviimasel kohal. Meile on vastuvõetamatu Vabaerakonna väide, et süsteem olevat liiga suur ja raha raiskav.

Ülekaalulisus on üha suurem probleem ja sama suur suremuse põhjustaja kui tubakas.

Liiga Ameerika moodi

Muret tekitavad ka ettepanekud, mida on esitatud kui efektiivsust suurendavaid, aga mis tegelikult teevad vastupidist. Näiteks soovib IRL minna üle kulupõhisele arveldamisele, nagu on USA-s ja Jaapanis. See aga annab haiglatele rahalise motivatsiooni tellida patsiendile kalleid ja kasutuid analüüse üksnes oma sissetuleku suurendamiseks.

Samuti soodustaks „isikustatud haigekassakontode” loomine (Vabaerakond, Eestimaa Rohelised, IRL) erameditsiini tõusu, vähendaks riigimeditsiini ressursse ja lükkaks meid hooga Ameerika meditsiiniteenuste mudeli poole. Ameerika meditsiiniteenuste mudel on üks maailma ebaefektiivsemaid, mis raiskab kaks korda rohkem raha kui Lääne-Euroopa süsteemid, aga toodab sellega lühemat eluiga kui Lääne-Euroopas või isegi Sloveenias.

Rõhuv sotsiaalne allasurutus võib tõugata viinapudeli või suitsupaki poole.

Meie süsteem on väga hea, me peame lihtsalt suurendama selle rahastust ja kättesaadavust, eriti seni kindlustamata isikutele (mida lubab Keskerakond). Kiidame ka roheliste ideed siduda ennetus- ja ravitegevus ühte ja samasse eelarvesse, suurendamaks ennetuse osakaalu. Meeste sõeluuringute toetamisel (Keskerakond) on arvatavasti head kavatsused, kuid efektiivseid meestele mõeldud sõeluuringuid pole olemas. Eesti meeste tervist saab paremini toetada just eelkirjeldatuga.

Eesti sai, supp ja sink on Lääne- Euroopa omadest kaks korda soolasemad.

Peale ülaltoodud klassikaliste terviseteemade otsustasime hinnata ka ostujõukuse muutust ühiskonna kõige haavatumates gruppides: vaestel, pensionäridel, lasterohketel peredel, puuetega inimestel ja hooldajatel. Kasvav teadusbaas seob nii absoluutset ja suhtelist vaesust kui ka majanduslikku ebavõrdsust eri tervisenäitajatega. Näiteks on meeste eluiga kõige pikem just nendes Ida-Euroopa riikides, kus sissetuleku ebavõrdsus on väiksem kui Eestis.

Kui inimestel pole raha, siis nad ei saa lubada endale ega oma lastele tervislikku toitu, trenni, jalgratast ega rohkem rõõmu. Sotsiaalne allasurutus võib tõugata viinapudeli või suitsupaki poole. Ostujõukuse puhul paistab SDE silma oma ulatusliku programmiga. Samuti on rõõm märkida, et terve poliitiline spekter tahab lõpuks ometi parandada nii pensionäride kui ka madalapalgaliste toimetulekut, kuigi Reformierakonna lubadused tõotavad selles kõige vähem muutusi.

Erakonnad arvestavad üha laiemalt terviseteemadega. Kohati küll ilmnevad augud ja on esitatud mõnigi ohtlik idee, mis peegeldab tervisespetsialistide vähest kaasatust. Tubaka- ja alkoholiaktsiisi, reklaami ja müügikohtadega seotud lubadused kingiksid tuhandetele inimestele veel nii mõnegi lisa-aasta, mida lähedastega koos veeta.

Hinnanguliselt 3200 surma tuleneb juur- ja puuviljade vähesusest, 1300 surma alkoholist.