Kõik, kes tunnevad mingil määral Eesti oluliste ametkohtade täitmise tavasid, teavad, et määratavetele või konkursiga täidetavatele riigi jaoks olulistele kohtadele ei panda inimesi, kelle puhul mõnel julgeolekuasutusel on välistavaid asjaolusid. Majandusminister on juba kinnitanud, et Tallinna sadama juhtide lepingud pikendati sisuliselt uurimise jätkumise huvides.

Vastavalt võib olla kindel, et Kaitsepolitseiamet informeeris kõiki asjassepuutuvaid otsustajaid sel määral, nagu tol hetkel uurimishuvi ette nägi. Kas Holsmer konsulteeris KAPO-ga või KAPO briifis Holsmerit, pidas vajalikuks või ei pidanud vajalikuks briifida ministrit, tulemus oleks ilmselgelt olnud sama.

Palo kummalisest avaldusest jääb pigem mulje, et KAPO pidas õigeks ministrit mitte liialt uurimise asjaoludega kurssi viia. Arvestades tema praegusi ütlusi, ilmselt õigesti tegi.

Täna võiks olla poliitikute ülesanne mõelda, kuidas riigile oluliste asutuste, eriti strateegiliste ettevõtete juhtkondi edaspidi niimoodi ametisse määrata ja seal pidada, et neid ei peaks hiljem vangi panema. Omalt poolt soovitan, sarnaselt riigisaladuse juurdepääsuloa taotlejate ja omajatega, kohustusliku julgeolekukontrolli kehtestamist. Seada, kes tema valitsemisalas peavad julgeolekukontrolli läbima, otsustab muide ka täna minister. Kui vastavad otsused oleks tehtud, ei peaks ka KAPO-ga "igaks juhuks konsulteerima".