Nõukogude ajalooteadus, millel põhines ka koolide ajalooõpetus, suhtus kahte maailmasõtta üsnagi erinevalt. Esimest mainiti peaaegu möödaminnes. Teist käsitleti üksikasjalikult, eriti seda osa, mis puudutas idarinde lahinguid.

Nõukogude ajaloolaste põlastav suhtumine Esimese maailmasõja teemasse tundub kummaline kasvõi juba seetõttu, et paljuski oli sõjaga seotud Nõukogude Venemaa enda sünd. Arvestades, kui võimas oli riiklik propaganda, mis pesi „maailma esimese tööliste ja talupoegade riigi” kodanike ajusid bolševistliku diktatuuri esimesest päevast alates, tundub täiesti hämmastav, et esimesele „imperialistlikule” maailmasõjale ei loodudki kunagi sellist „brändi”, mis punastele komissaridele sobinuks.