Kui Taavi Aas täna põhjendatult leiab, et Tallinna Keskkonnaameti kohal lasuv korruptsiooni-kahtlus on hetkel liiga tõsine ja vastava valdkonna abilinnapeal Arvo Sarapuu isiklikud huvid prügiäris on liiga suured ja et kõik see takistab linnakodanike huvide kaitsmist ning jäätmeveohangetel parima vedaja ausat valimist, tuleb lugupeetaval tegevlinnapeal antud ülesanded delegeerida hoopis kommunaalametile, kel on ehk praeguses asjade seisus parem võimekus prügiveo neutraalseks, korrektseks ning läbipaistvaks korraldamiseks.

Soovin, et linnavalitsus seaks prügilepingute sõlmimisel tingimuseks, et kõik käitlus- ja veolepingud oleks avalikud ja linnakodanikele kättesaadavad. Maksumaksjal on õigus teada kõike linna rahalistest kohustustest ja nendega kaasnevatest tingimustest. Ainult nii on võimalik saavutada läbipaistvus ja eesmärgipärasus asjaajamisel.

Rainer Vakra rõhus oma arvamusloos sellele, et pealinna juhid on aastaid rünnanud ja halvustanud professionaalseid jäätmeettevõtteid, rääkinud vajadusest prügimajandus munitsipaliseerida ja võtta see täielikult linna kontrolli alla. Tegelikult on aga Tallinnas varjatud kujul kehtestatud prügimaks, mida linnavalitsus oma suva järgi paika paneb ning omadele ümber jagab.

Mõistan, et tekkinud olukord ja paljastused ajavad keskerakondlastest linnajuhid närvi, kuid keegi peab tõe välja ütlema!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid