Terved põlvkonnad eestlasi pidasid Nõukogude Liidus kõigest hoolimata meeles oma pühi ja säilitasid oma ajalootaju. Ent isegi niisugune kogemus ei näita mõnele patrioodile, et igasugused katsed teha ümber teiste ajalootaju ja tahta kõiki ühe mütsi alla saada on määratud läbikukkumisele.