Peamisteks ohumärkideks tuleb pidada endasse tõmbumist, emotsionaalse kõikumist ning pidevat internetis istumist.