Paraku kehtib see kõik peamiselt põhikooli kohta. Gümnaasiumihariduses on suurem segregatsioon ja olenevalt sellest, millisesse keskkooli noor õppima asub, on oluliselt mõjutatud tema tulevik. Eesti kurb reaalsus on, et hea gümnaasiumiharidus jääb paljudele andekatele lastele pere majandusliku olukorra ja elukoha koosmõjul saamata. Samal põhjusel võib osutuda keeruliseks ka sobiva kõrghariduse omandamine.