Olukord on nii kriitiline, et Tallinna koolmeistrite nõukoda kohtudes kultuurikomisjoniga tõdes, et Tallinna koolid on kõik kokku puutunud olukorraga, kus väljakuulutatud konkursile eesti keele, inglise keele, matemaatika, füüsika, keemia ja teiste õpeainete õpetaja või eripedagoogi, koolipsühholoogi ametikohale laekub 0 avaldust. Toimub tegelikult vaid õpetajate ühest koolist teise liikumine, st üksteise arvelt probleemi lahendamine.