See valitsus (erinevalt eelmisest) ei ole Eestile muidugi mingi katastroof. Aga midagi suurt või olulist ära teha selle kooslusega samuti ei saa. See teeb omakorda murelikuks, sest tulevik on väga keeruline. Viimase riigikontrolli aruande kohaselt ootab meid ees inimestele esmavajalike teenuste osas väga keeruline olukord. Keeruliseks kujuneb kindlasti vene õppekeelega koolide ja lasteaedade küsimus, millega tegelemine on targu lükatud kohalike valimiste järgsesse aega.