MTÜ Taaskasutusorganisatsiooni juht Siret Kivilo küsis hiljuti oma arvamusloos (EPL 01.05), kas tõesti inimesed on ikka kindlad, et soovivad oma õuele pakendikonteinerit, sest selline teenus kujuneks kuni kolm korda kallimaks avaliku kogumiskohaga võrreldes. Samuti tekitaks prügiauto tihedam kodude külastus lisa müra, õhusaastet ja tõstaks liikluskoormust. 

Kui Taaskasutusorganisatsiooni juht ütleb, et 74 protsenti inimestest sorteerib jäätmeid, siis on tal õigus. Eestis läbi viidud uuringutest on välja tulnud isegi kõrgemad protsendid, nagu ka eelpool juba mainisin; ja need on tõesti head näitajad. 

Aga see protsent ei tähenda seda, et inimesed viivad oma sorditud pakendid regulaarselt kaugele pakendikonteinerisse. See on see sama näide, mida olen ikka ja jälle, ka kooliõpilastele tunde läbi viies toonud – kui toimub küsitlus, kus uuritaks, kas sa pesed hambaid, siis isegi need, kes seda teevad korra kuus, vastavad „jah“, aga kas sellest ka reaalselt kasu on?